Záhradné realizácie

Každá realizácia začína obhliadkou pozemku, vymeraním priestorov a tiež zhodnotením stavu záhrady súčasnej.

Súčasťou prvotnej obhliadky záhrady je tiež konzultácia s objednávateľom, ktorý si nepochybne pripravil svoju vlastnú víziu a niekedy dokonca vlastný návrh.

Tieto rozhodnutia, vízie a plány samozrejme rešpektujeme, ale mezi naše povinnosti záhradných realizátorov patrí tiež usmernenie predstáv zákazníkov. Každý isto pochopí, že nie všetky rastliny, farebné kombinácie či materiály v záhrade prítomné, dokážu spolu koexistovať a vzájomne sa dopĺňať. 

Ďalšou dôležitou informáciou, ktorú sa snažíme obhliadkou získať, je druh pôdy a stav podložia, na ktorom sa bude záhrada nachádzať. Nie všetky druhy zeme sú pre rastliny vhodné a také miesta je často nutné buď na ich prítomnosť pripraviť alebo prípadne návrh záhrady upraviť tak, aby sme sa týmto miestam vyhli. 

Ako podklad pre každú relizáciu slúži 3D projekt, ktorý vypracujeme a predložíme objednávateľovi, aby získal ucelenejšiu a realistickejšiu predstavu o svojej budúcej záhrade. Tento projekt môže obsahovať tiež iné než rastlinné prvky, ako napríklad záhradné doplnky (lavičky, okrasné chodníčky, sošky) či závlahovú techniku alebo oplotenie. Pri vytváraní projektu sa vždy snažíme prezentovať presne to, čo môže objednávateľ po našej realizácii očakávať.

Na základě projektu si môže objednávateľ rozmyslieť posledné úpravy návrhu.

Objednávateľom schválený projekt potom slúži ako vzor, podľa ktorého bude výsledná záhrada realizovaná.